• Thông tin Tuyển dụng tháng 6 - 7/2005

    Thông tin Tuyển dụng tháng 6 - 7/2005
    28/06/2005 07:39' CH
    Công ty Cổ phần Phần mềm Hà Nội (Hanoi Software JSC) hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:- 01 kỹ thuật viên/lập trình viên web- 01 - 02 lập trình viên với công nghệ .NET