Ra mắt website PVI Holdings mới

Hanoi Software JSC
05:32' CH - Thứ ba, 25/08/2015

Ngày 12/8/2015, đội ngũ kỹ thuật của công ty đã hoàn tất quá trình tích hợp website PVI Holdings, trong đó bao gồm việc việc chuyển đổi dữ liệu (từ DotNetNuke) sang nền tảng công nghệ VIE Portal mới nhất và triển khai trên máy chủ của PVI.

Hệ thống website mới của PVI hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả khai thác cao, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời cho công chúng và các đối tác của PVI Holdings.

Địa chỉ truy cập website PVI Holdings: www.pvi.com.vn

Giao diện trang chủ mới:

Ra mắt website PVI Holdings mới