Ra mắt website của Bảo hiểm PVI

Hanoi Software JSC
03:41' CH - Thứ ba, 05/01/2016

Ngày 5/1/2016, đội ngũ của công ty đã hoàn tất quá trình tích hợp - thử nghiệm website Bảo hiểm PVI và đưa ra chính thức tại tên miền baohiempvi.com.vn.

Hệ thống website mới của Bảo hiểm PVI hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả khai thác cao, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời cho công chúng và các đối tác của Bảo hiểm PVI.

Địa chỉ truy cập website Bảo hiểm PVI: www.baohiempvi.com.vn

Ra mắt website của Bảo hiểm PVI