Thử nghiệm streaming với NodeJS

01:45' CH - Chủ nhật, 25/05/2014

Ngày hôm nay, đội ngũ kỹ thuật của Hanoi Software JSC tiến hành thử nghiệm streaming video-data với nền tảng NodeJS để tích hợp với VIE Portal trong các modules quản trị tác nghiệp.

Các nội dung thử nghiệm bao gồm:

  • Thu và phát video nhiều luồng cùng một thời điểm (3-6 luồng).
  • Các luồng video được phát trực tiếp giữa các trạm làm việc
  • Thử nghiệm với máy tính, kết quả: thành công và thiết bị di động (Sky phone với Android, iPhone với iOS), kết quả: thất bại
  • Ghi (record) video trong quá trình trao đổi giữa các đầu kết nối
  • Encode/Decode với H.264 và V8 codec

Kết quả của quá trình thử nghiệm sẽ là tiền đề cho thành phần video conferences trong module quản trị tác nghiệp cũng như ứng dụng công nghệ mới (NodeJS) vào hoạt động xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho doanh nghiệp.

Thử nghiệm streaming với NodeJS