Bảo hộ Sở hữu trí tuệ

09:07' CH - Thứ bảy, 21/02/2015

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hanoi Software JSC nhận thức được việc tuân thủ và áp dụng các nguyên tắc của cuộc sống và quy định về pháp luật sẽ giúp cho công ty phát triển dài lâu và bền vững. Với nhận thức đó, các nhãn hiệu và sản phẩm của Hanoi Software JSC đã được công bố rộng rãi và đăng ký bảo hộ bởi pháp luật.

Giấy chứng nhận đăng ký và bảo hộ nhãn hiệuGiấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với Giải pháp Cổng tích hợp VIE Portal

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với Phần mềm Công nghệ quản trị nội dung WEB++

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,